Priser


Ved beregning av salær legger vi vekt på flere ulike momenter. Vi tar utgangspunkt i medgått tid, og tar blant annet hensyn til advokatens spesialkompetanse og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad, betydning for klienten samt sakens resultat. Våre timepriser kan variere fra sak til sak. Timesats for det enkelte oppdrag fremgår av oppdragsbekreftelsen..

Veiledende timepris for våre advokater ligger i intervallet kr 2 500 – 3 200 (eks mva).
Advokatfullmektiger og saksbehandlere har egne satser.

I særskilte tilfeller vil individuelle timepriser ligge utenfor intervallet. For øvrig vises det til våre standard oppdragsvilkår.

For enkelte rutinemessige oppdrag vil nedenstående prisliste danne utgangspunkt for salærberegningen.

Alle priser inkludert merverdiavgift.

SakstypePris
Enkelt testament8 250,-
Enkelt gjensidig testament9 900,-
Enkel samboeravtale8 250,-
Enkel ektepakt 9 900,-
Fremtidsfullmant (en person)6 600,-


Prisene inkluderer en konferanse, utarbeidelse av dokumenter, evt. innhenting av informasjon fra off. myndigheter, møte med signering og evt vitnebekreftelser, oversendelse til tingrettens testamentsarkiv, retur av dokumenter til klient. Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg til salæret.

Fri rettshjelp ytes etter gjeldende satser der klienten oppfyller vilkårene for dette.