«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»
«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»

12.07.2023

Jernbane til besvær

Planlegging og utbygging av ny jernbanetrase har i flere år påvirket innbyggere og eiendomseiere i området vårt. Selv om jernbanen har stor nytte for samfunnet, kan jernbaneutbyggingen oppleves som besværlig...

20.03.2020

Koronatips 1 – Innledende artikkel

Koronaviruset SARS-Cov-2 er en mikroorganisme som forårsaker virussykdommen covid-19. Ut over sine medisinske sider, påvirker dette også det internasjonale samfunn i betydelig grad. Og som andre forhold...

20.03.2020

Koronatips 2 - Innskrenking av den personlig frihet

Vi har de siste dager opplevd mange innskrenkninger i vår personlige frihet. Med bestemmelser om karantene hjemme, forbud mot å reise til fritidsbolig utenfor bostedskommune og pålegg til flere næringer...