Viktig avgjørelse om allmannsretten - Rett til bruk av alpinbakke


Publisert den 10. Februar 2014

I dom av 28. januar 2014 behandlet Høyesterett spørsmålet om rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg og rett til bruk av heisanlegget for skiskolens medarbeidere.

Høyesterett kom til at retten til fri ferdsel etter friluftsloven ‒ allemannsretten ‒ også omfatter kommersielle skiskolers bruk av nedfarter i alpinanlegg. Det gjelder både de delene av anlegget som må regnes som utmark ‒ noe som normalt gjelder nedfartene selv om de har vært gjenstand for adskillig opparbeidelse ‒ og de delene som eventuelt måtte være innmark, men som er undergitt såkalt vinterferdselsrett. Ferdselsretten må gjelde selv om skiskolevirksomheten skulle konkurrere om kundene med anleggets egen skiskole. Ferdselsretten etter friluftsloven gjelder ikke bruk av heisene.

Les hele dommen hos Lovdata