Optimalisering av selskapsstruktur


Publisert den 11. Mars 2020

Vi er i full gang med å planlegge omorganiseringer som skal gjennomføres inneværende år. Vi registrerer at bedriftseierne dette året er særlig opptatt av tilrettelegging for neste generasjon. Flere har spekulert i om opposisjonspartiene ønsker å gjennomføre arveavgiften og øke skattenivået. Mange er usikre på hvordan en eventuell endring skatte- og avgiftssatsene vil påvirke en omorganisering eller et generasjonsskifte for fremtiden.

Vi har en helhetlig tenkning ved tilnærming i slike saker. Det er viktig å planlegge strukturer ut fra optimalisering av skatt og avgift, og samtidig tenke på fremtidige disposisjoner og tilrettelegge for god drift og forvaltning.

  • Hvilken selskapsform er optimal for din bedrift?
  • Er det hensiktsmessig med en holdingstruktur?
  • Skal selskapet tilrettelegge for en neste generasjon?
  • Innebærer gererasjonsskifte skjevfordeling av arv?
  • Vurdering av om det kan være hensiktsmessig med flere aksjeklasser, og behov for aksjonæravtaler samt tilpasninger i vedtekter?
  • Er det hensiktsmessig med en spredning av risiko?
  • Bør det tilrettelegges ved utskillelse av rettigheter, typisk fast eiendom eller immaterielle verdier?


Tidsperspektiv

Brønnøysundregisteret har satt en frist for innmelding av vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling til Foretaksregisteret til 20. oktober. Litt avhending av hvor komplisert omstruktureringen som skal gjennomføres er, bør man ha ferdigstilt planleggingsprosessen tidlig i august dersom man vil sikre gjennomføring innen regnskapsåret 2020.


Pris på omstrukturering?

Vi får veldig ofte spørsmål om pris i slike prosjekter. Dette er selvsagt mulig å si noe mer konkret om når man får identifisert hvilke endringer som er anbefalt for din bedrift. I mange tilfeller finnes enkle grep man kan foreta seg for å starte forberedelser til et generasjonsskifte, uten å endre selskapsstrukturen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat dersom du vurderer et gererasjonsskifte eller lurer på om din bedrift kan optimalisere skatte og avgiftssituasjonen ved å velge en annen selskapsstruktur.


Kurs

Ønsker du mer informasjon om reglene rundt omorganiseringer og generasjonsskifter?
Advokatfirmaet Lunde Robertsen avholder frokostseminar i Møllebyen den 16.04.2020, kl. 8:30 -10:00, der disse temaene er sentrale. Vi har begrensede plasser. Påmelding sendes post@lunderobertsen.no, eller ta kontakt med vår skatteadvokat, Silja Dagenborg, tlf. 92 66 75 99 for en uforpliktende prat.