Odelsloven endret fra 1. januar 2014


Publisert den 14. Januar 2014

Ny odelskrets

Det blir færre som har odelsrett. Fra 1. januar 2014 er det bare to grupper som har odelsrett til en gård:
Barn av en som har eid odelsgården. Det kan være barna til dagens eier og til tidligere eiere.
Barnebarna til dagens eier.
Dette betyr at nevøene og niesene til den som eier gården ikke lenger har odelsrett. De kan dermed ikke ta gården på odel hvis den blir solgt ut av slekta.


Overgangsregel

De som skal selge eller kjøpe odelsgård fremover, må kjenne til overgangsregelen. Den sier at der det har ”blitt høve” – oppstått anledning – til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, så skal de gamle reglene gjelde.

Det betyr at de gamle reglene gjelder hvis gården blir solgt før 1. januar 2014. Da kan nieser og nevøer også bruke odelsretten. Det er nok at det er inngått en avtale om å selge gården muntlig eller skriftlig. Det er ikke nødvendig at avtalen har blitt tinglyst. Hvis eieren av en odelsgård døde før 1. januar 2014 gjelder også de gamle reglene.

For alle gårder som selges eller arves fra og med 1. januar 2014 gjelder de nye reglene.