Nytt regelverk for budgivning


Publisert den 24. Februar 2014

Som følge av endringer i eiendomsmeglingsforskriften er det fra 1.januar 2014 nye regler for budgivning ved kjøp av fast eiendom.

Den kanskje viktigste regelendringen for forbrukeren er at det heretter stilles krav om at all budgivning skal foregå skriftlig. Med skriftlig bud menes informasjon som er tilgjengelig for ettertiden, som e-post, faks eller SMS.

Kravet til skriftlighet gjelder fra første bud inngis, og omfatter også budforhøyelser og motbud, i tillegg til at aksept eller avslag fra selger også skal foregå skriftlig. Etter at et bud er gitt, skal megleren så raskt som mulig gi budgiver skriftlig tilbakemelding om at budet er mottatt.

Et bud bør alltid inneholde eiendommens adresse, kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, informasjon om finansiering, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.

Husk at et bud som er formidlet til selger er bindende, og at det ikke er angrerett ved kjøp og salg av fast eiendom!