Ny høyesterettsdom om forbrukers heving av bilkjøp


Publisert den 6. Januar 2015

I ny fra Høyesterett, inntatt i HR-2015-601-A, fikk kjøper av en el-bil medhold i krav om heving av forbrukerkjøpet.

I kjøpekontrakten stod det at bilen var «ny» og oppgitt kilometerstand var 160. Før bilen ble levert kjøper hadde den kjørt 897 kilometer, og i tillegg oppdaget kjøper ved mottakelse av vognkortet at bilen hadde vært registrert i ca. fem måneder.

Bilen hadde vært registrert på en tysk merkeforhandler i nærmere fem måneder, og hadde trolig vært benyttet som demonstrasjonsbil i Tyskland.

Selgeren hadde ikke opplyst om disse forholdene før kontraktsinngåelsen i henhold til forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstaver a, b og c.

Høyesterett fant at de nevnte forholdene representerte en mangel etter forbrukerkjøpsloven, og at misligholdet ikke var uvesentlig. Følgelig fikk kjøper medhold i kravet om heving av bilkjøpet etter forbrukerkjøpsloven § 32. Ved vurderingen ble det lagt vekt på at kjøpers forventninger til trygghet og komfort ved kjøp av ny bil ikke ble innfridd. Videre ble det vist til at fabrikkgarantien var betydelig kortere enn den ville vært hvis bilen hadde vært førstegangsregistrert i Norge.

Les den fullstendige dommen hos Lovdata