Ny forsinkelsesrentesats og standardkompensasjon fra 1. juli 2015


Publisert den 1. Juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1.januar og 1.juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2015 til en rentesats på 9,00 prosent p.a.

Videre er det fastsatt standardkompensasjon, kr 330,-, for inndrivelseskostander.

Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmesider.