Ny forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016


Publisert den 1. Juli 2016

Forsinkelsesrenter skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.
Forsinkelsesrenten fra 1. juli er av Finansdepartementet fastsatt til 8,50 prosent p.a.
Videre er standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fastsatt til 370 kroner.

Les mer om forsinkelsesrente og standardkompensasjon på Finandepartementets hjemmesider