Ny dom om ansvar for feil i eiendomsmeglers salgsoppgave


Publisert den 7. November 2016

Høyesterett avsa 3. november 2016 dom om megleransvar knyttet til informasjons­ansvaret. Saken gjaldt spørsmålet om et eierskifteforsikringsselskap kan rette krav direkte mot en eiendomsmeglers ansvarsforsikringsselskap.

I forbindelse med salg av en seksjonert boligeiendom utarbeidet X Eiendomsmegling salgsoppgaver. Før salget var selger og megler blitt informert av kommunen om at bruk av seksjonene, som blant annet inneholdt tre utleiehybler, krevde brukstillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette ble det ikke opplyst om i salgsoppgavene.

Kjøperen ble etter hvert kjent med at det ikke var gitt brukstillatelse for utleieenhetene og den ene av seksjonene. For å få brukstillatelse måtte kjøperen foreta utbedring av boligen

Kjøperen krevde derfor prisavslag av selgeren for utbedringskostnadene og erstatning for tapte leieinntekter. Selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring og kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, som igjen krevde sitt tap dekket av eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap.

Høyesterett kom til at en eiendomsmegler hadde samme informasjonsansvar overfor selgerens eierskifteforsikringsselskap for tap som skyldtes feil i salgsoppgaven, som en takstmann har for feil i taksten.

Det ble vist til at megleren har en lovbestemt plikt til å utarbeide salgsoppgave, og at det måtte ha vært påregnelig for ham at eierskifteforsikringsselskapet baserte forsikringen på at salgsoppgaven var riktig og fullstendig.

Kravet til nærhet mellom megler og eierskifteforsikringsselskap var oppfylt. Meglerens lovbestemte uavhengighetsplikt kunne heller ikke føre til bortfall av ansvar for hans ansvarsforsikringsselskap, som ble holdt ansvarlig for tapet.

Les hele dommen hos Lovdata