Jeløy-Seminaret 2014


Publisert den 13. Mai 2014

Årets seminar arrangeres på Hotell Refsnes Gods på Jeløya, Moss
Fredag 5. og lørdag 6. september 2014

Temaene er:

1.Overtredelsesgebyr, Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
v/ Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy

2.Det offentliges erstatningsansvar
v/ Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy

3. Heftelser i fast eiendom
v/ Advokat Leif Petter Madsen

4. Rettigheter og plikter i næringsleieforhold (utvalgte emner)
v/ Advokat Leif Petter Madsen

5. Krav til aktsom adferd for å unngå erstatningsansvar - Hvor går grensen?
v/ Postdoktorstipendiat Harald Benestad Anderssen

6. Terskel for å klassifisere som mangel
v/ Postdoktorstipendiat Harald Benestad Anderssen

7. Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier
v/ Postdoktorstipendiat Harald Benestad Anderssen


Deltakerlisten sendes inn til Advokatforeningen for registrering som obligatorisk etterutdanning. Deler av seminaret er også godkjent som etterutdanning for eiendomsmeglere.

Les mer i invitasjonen