Endringer i regelverket for å ta i bruk bod, kjeller og loft som oppholdsrom


Publisert den 1. Januar 2016

Med virkning fra 1.januar 2016 er det gjort endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift som skal gjøre det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom. De nye reglene forutsetter at rommet befinner seg inne i boligen, og at rommet deler vegg, tak eller gulv med andre oppholdsrom. Videre gjelder de nye reglene kun for boliger som er fra før 2011, det vil si boliger hvor det er søkt om byggetillatelse før 1.juli 2011.

Noen av endringene som gjelder fra 1.januar er:

• Takhøyden kan være ned til to meter
• Det stilles ikke krev til utsyn fra vinduet
• Det stilles ikke lenger krav til hvor stor bodplass boligen skal ha
• Rommet må være isolert, men det er opp til hver enkelt å bestemme hvor mye isolasjon som er nødvendig
• Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok
• Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
• Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis det er for mye radon i rommet kan dette løses med andre egnede tiltak


Det stilles fremdeles krav om tillatelse fra kommunen før man gjør om bod, kjeller eller loft til bruksareal.

Selv om det lempes på noen av kravene, er det verdt å merke seg at huseieren fremdeles må passe på at alle krav knyttet til sikkerhet blir fulgt. Dette innebærer blant annet:

• Krav om brannsikkerhet
• Krav om at bærekonstruksjoner må være sikre
• Krav om at det må bygges slik at det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet
• Krav om at rommet må være tilstrekkelig isolert og ventilert

Les mer om de nye endringene hos Direktoratet for Byggkvalitet