Endring i Arbeidsmiljøloven setter varslingskrav for små bedrifter


Publisert den 14. Juni 2017

I løpet av 2017 må alle bedrifter med 5 ansatte eller mer, utarbeide rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold. Endringene i arbeidsmiljøloven (AML), som antas å tre i kraft fra 1. juli 2017, har som hensikt at varsling skal bli både mer tilgjengelig og mer forsvarlig.

«Vi ønsker å legge til rette for at arbeidstakere i større grad skal melde fra om kritikkverdige forhold slik at dette avdekkes. Dessverre ser vi at mange vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, ikke minst fordi de er redde for represalier, eller de vet kanskje ikke hvordan de skal gå fram. Lovverket må være tydelig og enkelt å forstå» sa arbeids- og sosialminister Anniken Haugli da hun la frem regjeringens forslag til endringer i fjor sommer. Etter over et års behandling, er endringene nå vedtatt i stortinget.

Lovendringene legger samtidig et minstekrav på innholdet, deriblant at en skriftlig rutine skal utarbeides i samarbeid med de ansatte. Det er ytterligere krav om en nedskreven oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, en fremgangsmåte for varsling, og fremgangsmåte ved mottak av et varsel. Varslingsrett og gjengjeldelsesvern blir også utvidet til å gjelde innleide arbeidstakere på lik linje med ordinære ansatte.


Les hele vedtaket på stortinget.no


Advokatfirma Lunde Robertsen har erfaring med varslingssaker fra både private og offentlige virksomheter, og bistår klienter med avdekking og gransking av kritikkverdige forhold. Vi kan også benyttes som ekstern varslingskanal.