De nye byggereglene trer i kraft 1.juli 2015


Publisert den 2. Februar 2015

De nye byggereglene som trer i kraft 1. juli 2015 har som hensikt å gjøre det enklere for boligeiere å bygge på egen eiendom, i tillegg til at det skal sørge for en enklere prosess for byggenæringen - og mindre byråkrati hos kommunene.

Blant annet åpnes nå for at man skal få bygge opptil 50 kvadratmeter store bygg inntil 1 meter fra tomtegrensen, uten å måtte søke eller spørre naboen. I tillegg kan for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten søknad.

Les den nye forskriftsteksten hos Lovdata.