Ansvaret for borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018


Publisert den 23. November 2017

Lovendringen innebærer at fra 1. januar 2018 vil det være kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Det følger av loven at i tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Advokat fullmektig Simen Nord har for tiden delvis permisjon fra vårt firma for å drive politisk arbeid på fylkestinget og i bystyret i Moss kommune. Simen Nord ble gitt vigselmyndighet i Bystyret 13.11.17. Vigsel i regi av Moss Kommune er gratis hvis seremonien finner sted på Rådhuset i Moss. Moss Kommune tilbyr også vigsel for andre enn kommunens innbyggere. Det kreves utgiftsdekning til nødvendige utgifter når det foretas vigsel utenfor Rådhuset.

Kilde: Moss kommune