«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»
«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»

19.06.2017

Nå kan du fritt bruke dataroaming i hele EU/EØS

Teleselskaper som tilbyr internasjonal gjesting av mobildatabruk – populært kalt dataroaming – ble fra 15. juni pålagt å fjerne ekstra kostnader knyttet til mobilbruk innenfor EU/EØS. Dermed ligger alt...

14.06.2017

Endring i Arbeidsmiljøloven setter varslingskrav for små bedrifter

I løpet av 2017 må alle bedrifter med 5 ansatte eller mer, utarbeide rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold. Endringene i arbeidsmiljøloven (AML), som antas å tre i kraft fra 1. juli 2017,...

01.06.2017

Ferie og feriepenger – en rask innføring

Ferie er ikke bare en rett, men også en plikt. Samtidig som arbeidstakere skal ha full ferie hvert år, må arbeidsgiver pålegge ferien. Begge parter har dermed ansvar for en ferieavvikling i henhold til...