«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»
«Lunde Robertsen er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.»

05.10.2016

Nabotvister i boligsameie

Det å bo tett på hverandre som mange gjør i boligsameier, medfører at det lett kan oppstå gnisninger mellom naboene. Ulike oppfatninger av hva som er god naboskikk og ulike behov for bruk av sameieandelen,...

28.09.2016

Innleid ressurs eller fast ansatt?

Mange virksomheter går fra tid til annen til innkjøp av tjenester i stedet for- eller i tillegg til å benytte egne ansatte. Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker kan være uklar og er ikke alltid...

14.09.2016

Utvalgskrets ved nedbemanning

Arbeidsgivere står på mange måter fritt til å bestemme hvordan de skal organisere og bemanne sin virksomhet. Derimot er de underlagt regler som må følges med hensyn til hvordan de går frem hvis de ønsker...