Advokatfirma Lunde Robertsen


Advokatfirma Lunde Robertsen er et spesialisert advokatfirma som jobber innen de fleste forretningsjuridiske rettsområder. Vi bistår næringsdrivende og offentlige virksomheter over hele landet. Selv om firmaet i stor grad retter seg mot næringslivet, bistår vi også privatpersoner.

Vi tilbyr skreddersydd rådgivning som passer til den enkelte kundes behov. Som kunde hos oss vil du også motta faglige oppdateringer og tilbud om kurs.

Vi vil at vår faglige kompetanse skal bidra til at sakene løses på en god og trygg måte. Vi vet at konflikter er belastende, og en avsporing fra dagligliv og kjernevirksomhet. Vi ønsker derfor å bidra til å forebygge konflikter. I situasjoner hvor konflikter og tvister likevel oppstår, bidrar vi etter beste evne til effektiv konfliktløsning og målrettet tvistebehandling.

Vår erfaring og bredden i våre fagområder gir oss god forståelse av helheten i oppdragene. Vi opplever stadig at dette er nyttig i arbeidet med å oppnå gode løsninger for våre klienter. Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og er bevisste på at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå målet. Vi ønsker å bli oppfattet som tillitsskapende, løsningsorientert og faglig solid. I tilfeller hvor oppdragene reiser enkeltspørsmål og problemstillinger som nødvendiggjør mer spisskompetanse enn vi besitter, har vi solide samarbeidspartnere som kan bistå.

Våre advokater arbeider i henhold til ”Regler for god advokatskikk”, utarbeidet av Den Norske Advokatforening. Dette skal sikre at advokatvirksomheten utføres etter høye etiske krav og prinsipper. Det er en overordnet målsetning at våre advokater og øvrige medarbeidere holder en høy etisk standard både under utøvelsen av sitt yrke og under sin opptreden for øvrig.


Siste nytt fra Advokatfirma Lunde RobertsenUtvalgskrets ved nedbemanning

Arbeidsgivere står på mange måter fritt til å bestemme hvordan de skal organisere og bemanne sin virksomhet. Derimot er de underlagt regler som må følges med hensyn til hvordan de går frem hvis de ønsker å nedbemanne. Dette gjelder typisk regler om saksbehandling som må følges før nedbemanning besluttes og ved gjennomføringen.

Publisert den 14. September 2016

Les mer

Når jernbanen bygges ut

I disse dager er det mange som får kjenne på dette i forbindelse med InterCity utbyggingen på Østfoldbanen. Når jernbanen skal frem, må det brukes grunn til trase, og dette rammer eiere av privatboliger, gårdsbruk og næringsvirksomheter som har eiendom der trasen plasseres eller som disponeres under anleggsperioden.

Publisert den 1. September 2016

Les mer

Ny forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016

Forsinkelsesrenter skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten fra 1. juli er av Finansdepartementet fastsatt til 8,50 prosent p.a.

Publisert den 1. Juli 2016

Les merMenneskene


Dag Robertsen

Advokat

Les mer..

Stig Lunde

Advokat

Les mer..

Jeanette Dyrkorn

Advokatfullmektig

Les mer..

Christina Fjeldstad

Saksbehandler

Les mer..

Simen Nord

Advokatfullmektig

Les mer..

Nora Eilertsern

Regnskap

Les mer..