Priser


Ved beregning av salær legger vi vekt på flere ulike momenter. Vi tar utgangspunkt i medgått tid, og tar blant annet hensyn til advokatens spesialkompetanse og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad, betydning for klienten samt sakens resultat. Våre timepriser kan variere fra sak til sak. Timesats for det enkelte oppdrag fremgår av oppdragsbekreftelsen.

Veiledende timepris for våre advokater ligger i intervallet kr 2 450 – 3 350 (eks mva).

Advokatfullmektiger og saksbehandlere har egne satser.

I særskilte tilfeller vil individuelle timepriser ligge utenfor dette intervallet. For øvrig vil gjeldende veiledende timeprisintervaller kunne endres med jevne mellomrom.

For enkelte rutinemessige oppdrag vil nedenstående prisliste danne utgangspunkt for salærberegningen.

Alle priser inkludert merverdiavgift.

SakstypePris
Enkelt testament 17 750,-
Enkelt gjensidig testament 19 300,-
Enkel samboeravtale 19 300,-
Enkel samboeravtale/testament10 850,-
Enkel ektepakt 29 300,-
Enkel ektepakt/testament 210 850,-


1 Inkluderer en konferanse, utarbeidelse av forslag til samboerkontrakt og/eller testament, brev til klient med oversendelse, eventuelt redigering/justering ved behov og ny retur til klient, innsendelse av testament til tingretten. Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg til salæret.

2 Inkluderer en konferanse, utarbeidelse av ektepakt og testament, innhenting av underskrifter, oversendelse til Brønnøysundregistrene og eventuelt Statens kartverk ved tinglysingen, innsendelse av testament til tingretten, brev med retur av dokumenter til klient. Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg til salæret.