Simen Nord


Advokatfullmektig

Mobil :408 408 34
E-post :simen@lunderobertsen.no

Simen Nord

Nord er advokatfullmektig og bistår innen firmaets ulike rettsområder. Han arbeider særlig med kontraktsrett og gjeldsspørsmål. Nord har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for Offentlig Rett og har skrevet masteravhandling om strafferettslig nødverge.

Nord har for tiden delvis permisjon for å drive politisk arbeid på fylkestinget i Østfold.


Arbeidserfaring

2014 - Advokatfullmektig, Advokatfirma Lunde Robertsen
2013 - 2014Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig Rett, UiO
2011 - 2012Prosjekttrainee/Trainee, Wiersholm


Utdanning

2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo


Øvrig

2007 -Medlem, Moss bystyre
2007 - 2011Medlem, Miljø- og samferdselsutvalget
2011 -Nestleder, Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
2011 -Medlem, Østfold fylkesting
2011 -Fraksjonsleder, Opplæring-, kultur- og helsekomiteen