Silja Dagenborg


Advokat MNA

Telefon :69 20 26 23
Mobil :92 66 75 99
E-post :silja@lunderobertsen.no

Linkedin


Silja Dagenborg

Silja arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold og forretningsjus, herunder skatt, avgift og transaksjonsrett. Hun har bred erfaring både fra forvaltningen, revisjonsbransjen og som forretningsadvokat.

Som rådgiver har Silja arbeidet flere år i privat advokatvirksomhet for noen av de største selskapene i inn- og utland både med tvisteløsning, due diligence, restruktureringer samt bistand overfor offentlige myndigheter.

Silja har også erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler. Hun har skrevet en rekke artikler innen skatt og avgift og holder kurs innen disse fagområdene.


Arbeidserfaring

2019 - Advokat, Advokatfirma Lunde Robertsen
2016 - 2019Advokat/Manager og Leder for avgiftsavdelingen i Østfold – Ernst & Young Tax
2009 - 2016Seniorskattejurist, Tax Administration
2008 - 2009Legal practitioner, Advokatfirmaet Crawford & Company


Utdanning

2003 - 2008Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen


Øvrig

2019 -Arbeid med høringsinnspill, samt avgiftspolitisk talsmann ved høringsuttalelser i Stortinget
2017 -Nestleder i YA i Advokatforeningen i Østfold og Follo
2008 - 2016Medlem av en rekke fagnettverk innen skatteetaten, blant annet ved utarbeidelse av ny skatteforvaltningslov