Jeanette Dyrkorn


Advokatfullmektig

Telefon :69 20 26 23
Mobil :41 52 90 05
E-post :jeanette@lunderobertsen.no

Linkedin


Jeanette Dyrkorn

Dyrkorn bistår privatpersoner og selskaper innen firmaets ulike rettsområder. Under studiene var hun trainee og skrev masteroppgave innen forvaltnings- og konkurranserett med tittelen «Bindende tilsagn etter konkurranseloven»


Arbeidserfaring

2014 - Advokatfullmektig, Advokatfirma Lunde Robertsen
2013 Trainee, Arntzen de Besche


Utdanning

2014 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo