Ishak Skjæraasen Khan


Advokatfullmektig

Telefon :69 20 26 23
Mobil :41 60 60 06
E-post :ishak@lunderobertsen.noIshak Skjæraasen Khan

Khan er advokatfullmektig og bistår innen firmaets ulike rettsområder. Han arbeider særlig med kontraktsrett og generell forretningsjus. Under studiene var Khan ansatt i firmaet som juridisk assistent, og arbeidet med saksbehandling og administrative oppgaver. Khan har skrevet masteravhandling innen selskaps- og erstatningsrett med tittelen «Aksjeeiers erstatningskrav ved skade på selskapsinteressen».


Arbeidserfaring

2019 -Advokatfullmektig, Advokatfirma Lunde Robertsen
2016 - 2018Juridisk assistent, Advokatfirma Lunde Robertsen


Utdanning

2018Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo