Henriette Laache-Sæther


Juridisk assistent

Telefon :69 20 26 28
Mobil :415 28 211
E-post :henriette@lunderobertsen.noHenriette Laache-Sæther

Henriette er juridisk assistent og arbeider med saksbehandling og administrative oppgaver i firmaet.

Våren 2016 leverte hun sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo, innen straffeprosess, med tittel «Avskjæring av bevis ervervet på ulovlig eller utilbørlig måte i straffeprosessen». .


Utdanning

2016 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010 Fred- og konfliktstudier, Bjørknes Høyskole